Продукти

Плочи полирани

Примена во градежништвото за поплочување на подови, за фасадирање на објекти, изработка на окапници на огради и прагови

Плочи антико

Претежно за фасадирање но се користи и за други намени

Штокувани плочи

За вертикално обложување и фасадирање

Плочи натурал

Примена во градежништвото за поплочување на подови, за фасадирање на објекти, изработка на окапници на огради и прагови

Буња

За ентериерно и екстериерно обложување на вертикали

Скалила

Станбени и индивидуални објекти, внатрешни и надворешни скалила

Тули натурал

Примерна намена за масивна sидарија

Пескарена калдрма

Исклучиво за поплочување на надворешни патеки (јавни и индивидуални)

Масивни плочи

Масивни sидарења на јавни објекти, реглигиски објекти итн.

Масивни производи

За изградба и реставрација на стари објекти