Технологија

Рудникот е опремен со нови модерни, современи машини за експлоатација на травертин. Рудникот поседува и машини за производство на травертински блокови. Вредните раце на нашите вработени го обликуваат каменот со тоа му даваат нов живот. Искуството и знаењето се одлики на нашите вработени со кои се гордее нашата фирма.