Гради со камен, каменот е вечен!

Травертин


E природен камен како што се мермер, гранит, оникс, варовник,
шкрилец итн. Клучната разликата помеѓу травертинот и другите природни
камења лежи во формирањето на карпата, цврстината на каменот и нејзиниот изглед.
Травертинот е формиран во топли извори или во варовнички пештери. Тој не е ист
како мермерот и варовникот кои спаѓаат во метаморфна категорија на каменот.
Клучните карактеристики на травертинот се малите дупчиња во каменот кои се
предизвикани од евазија на јаглерод диоксид.

Употреба


Травертинот често се користи како градежен материјал. Римјаните го користеле
травертинот за изградба на храмови, аквадукти, споменици, бањи, амфитеатри
како што е Колосеумот, најголемата зграда во светот изградена од травертин.
Други значајни објекти кои се изградени со травертин се “Sacré-Cœur”
базиликата во Париз, “Getty Center” изграден во 20-от век во Лос Анџелес,
Калифорнија како и “Shell-Haus” во Берлин.

Нашите Пријатели/Партнери